Thông báo thay đổi tên và con dấu Công ty

  • Thông báo thay đổi tên và con dấu Công ty

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “thay đổi tên và con dấu Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt” như sau:

    Thông báo thay đổi tên và con dấu công ty

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics