Quản lý tàu

  • Quản lý tàu

    PVT Logistics là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý tàu dầu, tàu hóa chất, khí hóa lỏng trong nước và quốc tế với sự chuyên nghiệp, tính an toàn, độ tin cậy và uy tín cao trên thị trường. Nhằm duy trì và phát triển mạnh mẽ trong tương lai, PVT Logistics luôn chú trọng xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự có năng lực chuyện môn chuyên sâu, tính chuyên nghiệp cao. Đội ngũ nhân sự quản lý tàu của chúng tôi là những chuyên gia có đủ năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để quản lý, giám sát và điều hành mọi hoạt động của con tàu một cách hiệu quả, an toàn nhất. PVT Logistics luôn tuân thủ, duy trì và áp dụng hiệu quả Hệ thống Quản lý An toàn TMSA nhằm nâng cao năng lực quản lý, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển ổn định, bền vững.

    Với sự phát triển ngày càng nhanh, PVT Logistics hiện đang quản lý 10 tàu dầu/hóa chất/khí hóa lỏng, đồng thời kế hoạch sẽ tiếp nhận quản lý nhiều tàu trong thời gian tới theo sự tín nhiệm của khách hàng. Đội tàu chúng tôi quản lý đảm bảo tuân thủ và duy trì hoạt động theo tiêu chuẩn Vetting SIRE/ CDI/ EIC đáp ứng yêu cầu của các tổ chức Đăng kiểm lớn như: ABS, DNV, VR và đạt Sire của các Oil Major lớn như: Shell, PTT, Petronas, ViVa, ENOC, Exxon Mobil,… mang lại sự tin tưởng, giá trị gia tăng cao cho khách hàng, nhà đầu tư.