GIẤY PHÉP ĐKKD THAY ĐỔI LẦN THỨ 17 NGÀY 20/04/2022 (THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY)

  • GIẤY PHÉP ĐKKD THAY ĐỔI LẦN THỨ 17 NGÀY 20/04/2022 (THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY)

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty số 0304934883 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần thứ 17 ngày 20/04/2022” như sau:

    GIẤY PHÉP ĐKKD THAY ĐỔI LẦN THỨ 17 NGÀY 20/04/2022

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil