Tầm nhìn & Sứ mệnh

 • Tầm nhìn & Sứ mệnh

  Tầm nhìn: Là đối tác tin cậy hàng đầu khu vực cung cấp dịch vụ vận tải xăng dầu, hóa chất và dịch vụ logistics với giá trị tốt nhất cho khách hàng.

  Sứ mệnh: Hàng hóa của khách hàng được chúng tôi vận chuyển tuyệt đối an toàn theo đúng tiến độ, bảo quản bằng chính sự trân trọng, trách nhiệm; chăm lo đời sống CBNV; đảm bảo quyền lợi cổ đông; đóng góp cho xã hội.

  Sáu giá trị cốt lõi:

  1. Hướng đến khách hàng: Lắng nghe, thấu hiểu và trao đổi với khách hàng, nhà cung cấp, thực hiện dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý làm hài lòng khách hàng; giúp khách hàng giải quyết các vấn đề của họ.
  2. An toàn: Đảm bảo công tác quản lý, vận hành đội tàu tuyệt đối an toàn và bảo vệ môi trường.
  3. Tinh thần trách nhiệm; tính tổ chức – kỷ luật: Mỗi người được giao quyền và trách nhiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tuân thủ các quy định của hệ thống; luôn luôn hành xử trước hết vì lợi ích của công ty, khách hàng.
  4. Tính chuyên nghiệp: Thành thạo công việc, năng động, sáng tạo và hiệu quả.
  5. Sự tôn trọng: Tôn trọng và biết lắng nghe đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, tôn trọng sự khác biệt, những đóng góp,…
  6. Tính cách: Tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

1 comment