Hội đồng quản trị

 • Hội đồng quản trị

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  : NGUYỄN TRỌNG QUÝ
  Quốc tịch
  : Việt Nam
  Năm sinh
  : 1977
  Trình độ chuyên môn
  : Kỹ sư khoan khai thác dầu khí, Cử nhân kinh tế
       
  Ủy viên Hội đồng quản trị : HỒ SĨ THUẬN
  Quốc tịch
  : Việt Nam
  Năm sinh
  : 1978
  Trình độ chuyên môn : Cử nhân QTKD Quốc tế, Thạc sĩ QTKD
       
  Ủy viên Hội đồng quản trị : NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
  Quốc tịch
  : Việt Nam
  Năm sinh
  : 1962
  Trình độ chuyên môn : Cử nhân Toán
       
  Ủy viên Hội đồng quản trị : ĐOÀN ĐÌNH HIẾU
  Quốc tịch : Việt Nam
  Năm sinh
  : 1967
  Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
  Ủy viên Hội đồng quản trị : LÊ TRÚC LÂM
  Quốc tịch
  : Việt Nam
  Năm sinh : 1981
  Trình độ chuyên môn : Thạc Sỹ Quản Trị Dự Án – Cử Nhân Kinh Tế