Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua Cổ Phiếu

  • Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua Cổ Phiếu

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Thông báo gia hạn thời gian nộp tiền mua Cổ Phiếu” như link đính kèm sau đây:

    CÔNG VĂN GIA HẠN

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil


1 comment