Nghị quyết của HĐQT thông qua Phương án xử lý Cổ phiếu lẻ, Cổ phiếu bán không hết trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu năm 2019

 • Nghị quyết của HĐQT thông qua Phương án xử lý Cổ phiếu lẻ, Cổ phiếu bán không hết trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu năm 2019

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông Nghị quyết của HĐQT thông qua Phương án xử lý Cổ phiếu lẻ, Cổ phiếu bán không hết trong đợt phát hành cho Cổ đông hiện hữu năm 2019 của PVTrans Oil như link đính kèm sau đây:

  NGHỊ QUYẾT HĐQT

  GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CP DÔI DƯ

  Trân trọng kính báo,
  PVTrans Oil