Báo cáo tài chính Quý 3/2019

  • Báo cáo tài chính Quý 3/2019

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo tài chính Quý 3/2019” như link đính kèm sau đây:

    BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2019

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil


2 comments