THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin thông báo “ĐẤU GIÁ TÀI SẢN” như link đính kèm sau đây:

    ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil