Sơ yếu lý lịch đề cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

 • Sơ yếu lý lịch đề cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt

  Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt như link đính kèm sau đây:

  1 – SYLL đề cử thành viên HĐQT

  2 – SYLL ứng cử thành viên HĐQT độc lập

  Trân trọng kính báo,
  PVT Logistics