PDV: GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT