Nghị Quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

  • Nghị Quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Nghị Quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như link đính kèm sau đây:

    Nghị Quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics