Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  • Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Công bố thông tin Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như link đính kèm sau đây:

    Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics