Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng VĐL và sửa đổi Điều Lệ công ty

 • Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng VĐL và sửa đổi Điều Lệ công ty

  Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Nghị quyết HĐQT số:48/NQ-HĐQT ngày 08/11/2023 về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ công ty sau khi kết thúc đợt chào bán 11.977.345 cổ phiếu ra công chúng năm 2023" như link đính kèm sau đây:

  NGHỊ QUYẾT HĐQT

  ĐIỀU LỆ CÔNG TY

  Trân trọng kính báo,
  PVT Logistics