Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

  • Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng" như link đính kèm sau đây:

    Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics