Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 03/07/2024 về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng Đại diện tại Hải Phòng

  • Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 03/07/2024 về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng Đại diện tại Hải Phòng

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 03/07/2024 về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt tại Hải Phòng" như link đính kèm sau đây:

    Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 03/07/2024 về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng Đại diện tại Hải Phòng

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics