Nghị quyết của HĐQT thông qua việc thực hiện chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

  • Nghị quyết của HĐQT thông qua việc thực hiện chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Nghị quyết của HĐQT số: 36/NQ-HĐQT ngày 25/07/2023 về việc Thông qua việc thực hiện chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt của Công ty theo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 “ như link đính kèm sau đây:

    Nghị quyết của HĐQT thông qua việc thực hiện chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics