Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả Cổ tức bằng tiền

  • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả Cổ tức bằng tiền

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả Cổ tức bằng tiền” như link đính kèm sau đây:

    Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả Cổ tức bằng tiền

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics