Công bố thông tin đã ký Hợp đồng kiểm toán Deloitte năm 2023

  • Công bố thông tin đã ký Hợp đồng kiểm toán Deloitte năm 2023

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Công bố thông tin đã ký Hợp đồng kiểm toán Deloitte năm 2023” như link đính kèm sau đây:

    CBTT đã ký Hợp đồng kiểm toán Deloitte năm 2023

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics