Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 13/09/2019

  • Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 13/09/2019

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 13/09/2019” như link đính kèm sau đây:

    CÔNG VĂN

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil


1 comment