Báo cáo tài chính và Giải trình BCTC Quý 01 năm 2022

  • Báo cáo tài chính và Giải trình BCTC Quý 01 năm 2022

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tài chính và Giải trình BCTC Quý 01 năm 2022” như sau:

    Báo cáo tài chính và Giải trình BCTC Quý 01 năm 2022

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil