GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN PV TRANS

  • GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN PV TRANS

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN PV TRANS” như link đính kèm sau đây:

    GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics