PVT Logistics tổ chức khóa đào tạo chia sẻ về “Văn hóa Công ty”

 • PVT Logistics tổ chức khóa đào tạo chia sẻ về “Văn hóa Công ty”

  Thực hiện kế hoạch đào tạo nội bộ định kỳ của Công ty, chiều ngày 11/08/2023; ông Hồ Sĩ Thuận, Giám đốc Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) đã đứng lớp chia sẻ về “Văn hóa PVT Logistics” cho toàn thể CBNV và Thuyền viên trong Công ty.

  Khóa học được tổ chức để CBNV và Thuyền viên hiểu rõ và sâu hơn về Văn hoá của Công ty, tầm nhìn, sứ mệnh, những giá trị cốt lõi như “Khát Vọng – Trí Tuệ – Chuyên Nghiệp – Nghĩa Tình”, cùng với những phương châm hành động mà công ty đã và đang thực hiện như “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”. Với những nét văn hoá đặc trưng riêng của PVT Logistics, cùng với việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá của Tổng công ty PVTrans đã giúp Công ty có sự phát triển bền vững cùng với hiệu quả hoạt động được nâng cao rõ rệt.

  Ông Hồ Sĩ Thuận, Giám đốc công ty trực tiếp đứng lớp chia sẻ Văn hoá công ty cho toàn thể CBNV và Thuyền viên

  Ông Nguyễn Trọng Quý, Chủ tịch HĐQT chia sẻ về Văn hoá của công ty

  Thuyền viên đang làm việc trực tiếp trên Đội tàu chia sẻ về Văn hoá công ty

  Một số hình ảnh liên quan:

  PVT Logistics