Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 (tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 266 tỷ đồng)

  • Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 (tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 266 tỷ đồng)

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 (tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 266 tỷ đồng) như link đính kèm sau đây:

    GIẤY PHÉP ĐKKD

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil