Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh lần thứ 1

  • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh lần thứ 1

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh lần thứ 1″ như link đính kèm sau đây: