Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

  • Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông xông văn xin “Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020” như link đính kèm sau đây:

    Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil