Báo cáo tài chính Quý 1/2020 và Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế

  • Báo cáo tài chính Quý 1/2020 và Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo tài chính Quý 1/2020 và Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế” như link đính kèm sau đây:

    BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil


1 comment