Gia hạn công bố thông tin BCTC bán niên 2021

  • Gia hạn công bố thông tin BCTC bán niên 2021

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông công văn “Xin gia hạn công bố thông tin BCTC bán niên 2021 như link đính kèm sau đây:

    CÔNG VĂN

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil