Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Đức Chính chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PVTrans Oil

  • Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Đức Chính chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PVTrans Oil

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Đức Chính chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PVTrans Oil có hiệu lực từ ngày 24/04/2021 như link đính kèm sau đây:

    Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Đức Chính

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil