Báo cáo tài chính Quý 01/2021 và Giải trình tăng/giảm LNST Quý 01/2021 so với Quý 01/2020

 • Báo cáo tài chính Quý 01/2021 và Giải trình tăng/giảm LNST Quý 01/2021 so với Quý 01/2020

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tài chính Quý 01 năm 2021 và Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế Quý 01/2021 so với Quý 01/2020 như link đính kèm sau đây:

  Báo cáo tài chính Quý 01 năm 2021

  Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế

  Trân trọng kính báo,
  PVTrans Oil