Công bố thông tin thôi giữ chức vụ PGĐ đối với Ông Phạm Huy Hiệp

  • Công bố thông tin thôi giữ chức vụ PGĐ đối với Ông Phạm Huy Hiệp

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Quyết định số 63/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2021 của HĐQT Công ty về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt đối với Ông Phạm Huy Hiệp” như link đính kèm sau đây:

    QUYẾT ĐỊNH

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil