Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 như link đính kèm sau đây:

    BÁO CÁO

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil