Công bố thông tin quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch

  • Công bố thông tin quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Công bố thông tin quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch” như link đính kèm sau đây: