Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

  • Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020” như link đính kèm sau đây:

    Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil