Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

  • Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020” như link đính kèm sau đây:

    Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil