Báo cáo thường niên năm 2019

  • Báo cáo thường niên năm 2019

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo thường niên năm 2019” như link đính kèm sau đây:

    Báo cáo thường niên năm 2019

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil