Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

  • Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như link đính kèm sau đây:

    Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics