Thông báo việc thay đổi nhân sự

  • Thông báo việc thay đổi nhân sự

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Thông báo việc thay đổi nhân sự" như link đính kèm sau đây:

    Thông báo việc thay đổi nhân sự

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics