Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành

  • Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành" như link đính kèm sau đây:

    Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics