Thông báo việc chi trả Cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 8% Vốn điều lệ

  • Thông báo việc chi trả Cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 8% Vốn điều lệ

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả Cổ tức bằng tiền” như link đính kèm sau đây:

    Thông báo việc chi trả Cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 8% Vốn điều lệ

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics