Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

  • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán” như link đính kèm sau đây:

    THÔNG BÁO

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics