Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng

 • Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng

  THÔNG BÁO Chào bán cổ phiếu ra công chúng

  (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số: 269/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/08/2023)

  1. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
  2. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.
  3. Tên viết tắt: PVT LOGISTICS.
  4. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8, cao ốc Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  5. Số điện thoại: 028 6291 1281. Số fax: 028 6291 1280.

  Website: www.pvtlogistics.vn

  1. Vốn điều lệ: 311.099.860.000 đồng (Ba trăm mười một tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
  2. Mã cổ phiếu: PDV.
  3. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tây Sài Gòn.

  Số hiệu tài khoản: 1576777879.

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0304934883 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/04/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 20/04/2022.
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu; nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm có liên quan (trừ gas). Bán buôn dầu khí hóa lỏng LPG (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh). Mã ngành: 4661;
  • Sản phẩm/dịch vụ chính: Cung ứng nhiên liệu tàu biển và kinh doanh thương mại; Khai thác tàu; Đại lý tàu biển; Quản lý và cung ứng thuyền viên; Quản lý tàu.
  1. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.
  2. Mục đích chào bán

  Toàn bộ vốn thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung vốn đầu tư thêm 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT phục vụ hoạt động kinh doanh chính của Công ty theo Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

  • Phương án chào bán
  1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.
  2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 11.977.345 cổ phiếu, trong đó:
  • Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 11.977.345 cổ phiếu.
  • Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
  1. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  2. Tổng giá trị vốn huy động: 119.773.450.000 đồng, trong đó:
  • Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 119.773.450.000 đồng;
  • Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
  1. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá …): Theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:385 (Cổ đông sở hữu 01 Cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền được hưởng 01 quyền mua, cứ 1.000 quyền mua được quyền mua 385 cổ phiếu mới của đợt phát hành này).
  2. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có.
  3. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 15/09/2023 đến ngày 06/10/2023.

  Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/09/2023 đến ngày 03/10/2023.

  1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
  • Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông đăng ký tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
  • Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông đăng ký tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt – Lầu 8, cao ốc Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  1. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/09/2023 đến ngày 06/10/2023.
  2. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
  • Số tài khoản:
  • Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.
  • Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn.
  1. Các tổ chức liên quan:
  • Tổ chức tư vấn:

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK.

  Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

  Điện thoại: 024 6276 2666.          Fax: 024 6276 5666.

  Website: www.agriseco.com.vn

  • Tổ chức kiểm toán:

  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

  Địa chỉ: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam – Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM.

  Điện thoại: 028 7101 4555.          – Fax: 028 3910 0750.

  Website: www.deloitte.com/vn

  1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

  Bản cáo bạch và tài liệu bổ sung được cung cấp tại website: www.pvtlogistics.vn và website: www.agriseco.com.vn;  và tại:

  • Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt.
  • Địa chỉ: Lầu 8, cao ốc Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM