Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16 ngày 31/08/2021

  • Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16 ngày 31/08/2021

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16 ngày 31/08/2021” như link đính kèm sau đây:

    Giấy phép ĐKKD thay đổi lần thứ 16

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil