PVT Logistics (PDV) thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán xử phạt hành chính

 • PVT Logistics (PDV) thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán xử phạt hành chính

  (ĐTCK) Về việc bị Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UKCK) xử phạt hành chính, CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics, mã PDV – UPCoM) đã có những phản hồi đến với cổ đông, nhà đầu tư.

  Ngày 1/7/2024, UBCK ban hành Quyết định số 710/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt với số tiền 300 triệu đồng do đã thay đổi mục đích/phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán khi chưa được ĐHĐCĐ cho phép.

  Theo kế hoạch, việc chào bán thêm cổ phiếu để mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 19.000 – 25.000 DWT được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2022 và tiếp tục triển khai năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

  Tuy nhiên, theo PDV, trong năm 2023, trước tình hình giá tàu liên tục tăng và để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng thì song song với quá trình hoàn thiện thủ tục tăng vốn, Công ty đã tận dụng thời cơ mua tàu với giá tốt thông qua việc chủ động tạm thời sử dụng các nguồn vốn khác như vốn lưu động, dòng tiền nhàn rỗi, dòng tiền khác… để mua 01 tàu chở dầu/hóa chất size khoảng 19.000 – 25.000 DWT (PVT Jupiter) vào tháng 5/2023, từ đó nâng cao năng lực kinh doanh của PVT Logistics, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

  Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn vào tháng 10/2023, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để bù đắp, bổ sung lại nguồn vốn đã sử dụng để mua 1 tàu chở dầu/hóa chất size khoảng 19.000 – 25.000 DWT (PVT Jupiter) phục vụ hoạt động kinh doanh chính của Công ty.

  Kể từ thời điểm đầu tư tháng 5/2023 đến nay, lợi nhuận của tàu PVT Jupiter mang lại rất tốt cho Công ty. PDV cho biết, như vậy, Công ty đã hoàn thành được việc đầu tư tàu theo Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua và đặc biệt là thực hiện chủ trương chung của Chính phủ trong việc kêu gọi các doanh nghiệp cần tích cực triển khai hoạt động đầu tư nhằm giúp tăng trưởng kinh tế đất nước giai đoạn hậu Covid.

  Thời điểm đầu tư trước thời điểm hoàn thành tăng vốn là do hoàn cảnh khách quan và Công ty đã thực hiện báo cáo việc sử dụng vốn trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024.

  Ngày 25/04/2024, Công ty đã chủ động báo cáo UBCK về việc thay đổi phương án sử dụng vốn. Cụ thể, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 119.773.450.000 đồng được dùng để bù đắp nguồn vốn đã tạm sử dụng để mua 01 tàu chở dầu/ hóa chất size khoảng 19.000-25.000 DWT (PVT Jupiter).

  Đồng thời, Công ty đã thực hiện việc nộp phạt vi phạm hành chính vào ngày 5/7/2024 theo yêu cầu của UBCK.

  “Quyết định xử phạt hành chính trên liên quan đến yếu tố khách quan, Công ty đã linh hoạt sử dụng nguồn vốn hiện có để tận dụng cơ hội đầu tư tàu mới và sau khi tăng vốn đã hoàn nhập vào các nguồn vốn khác đã sử dụng để tận dụng thời cơ đầu tư tàu mới, bản chất không thay đổi mục đích sử dụng vốn huy động và đồng thời đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2024. Hiện tại, Công ty đã khắc phục hoàn toàn”, Đại diện PVT Logistics chia sẻ thêm.

  Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/pvt-logistics-pdv-thong-tin-ve-viec-bi-uy-ban-chung-khoan-xu-phat-hanh-chinh-post348979.html

  #PDV #PhuongDongViet #PVTLogistics