Công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính

  • Công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Ngày 05/07/2024, Công ty nhận được Quyết định số 710/QĐ-XPHC ngày 01/07/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt" như link đính kèm sau đây:

    Ngày 05/07/2024, Công ty nhận được Quyết định số 710/QĐ-XPHC ngày 01/07/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics