PDV: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  • PDV: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế" như link đính kèm sau đây:

    Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics