PDV: Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT này 14/10/2022 về việc Phê duyệt gia hạn hợp đồng thuê tàu trần tàu PVT Saturn sau 5 năm thuê

  • PDV: Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT này 14/10/2022 về việc Phê duyệt gia hạn hợp đồng thuê tàu trần tàu PVT Saturn sau 5 năm thuê

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT này 14/10/2022 về việc Phê duyệt gia hạn hợp đồng thuê tàu trần tàu PVT Saturn sau 5 năm thuê” như link đính kèm sau đây:

    Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics