PDV: Giải thể Văn phòng Đại diện ở Hải Phòng theo Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2024

  • PDV: Giải thể Văn phòng Đại diện ở Hải Phòng theo Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2024

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "công bố thông tin về việc Giải thể Văn phòng Đại diện ở Hải Phòng theo Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2024" như link đính kèm sau đây:

    Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2024 

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics