ĐIỀU LỆ CÔNG TY thay đổi ngày 31/08/2021

  • ĐIỀU LỆ CÔNG TY thay đổi ngày 31/08/2021

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “ĐIỀU LỆ CÔNG TY thay đổi ngày 31/08/2021” như link đính kèm sau đây:

    ĐIỀU LỆ CÔNG TY

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil