ĐIỀU LỆ CÔNG TY thay đổi ngày 10/05/2022

  • ĐIỀU LỆ CÔNG TY thay đổi ngày 10/05/2022

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “ĐIỀU LỆ CÔNG TY thay đổi ngày 10/05/2022” như link đính kèm sau đây:

    ĐIỀU LỆ CÔNG TY

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics